Plaerdemavida - Oficis Extraordinaris

PLAERDEMAVIDA
Donzella desvergonyida de la princesa Carmesina // Doncella desvergonzada de la princesa Carmesina

Esta es la ilustración con la que participo en la Exposición Oficis Extraordinaris organizada por APIV, en la que cada uno de los miembros que hemos participado debíamos escoger de entre los mejores libros y autores de la historia, aquellos personajes que, por sus extraordinarias habilidades, podrían servir de modelo a los emprendedores en busca de oficio.

El personaje escogido es Plaerdemavida, elocuente doncella y amiga de la princesa Carmesina, a la que ayuda en su relación amorosa con Tirant, propiciando los encuentros entre los dos enamorados. ***** Haz click sobre la imagen para ampliar su tamaño*****

Arte Final - Formato A4 


***** Haz click sobre la imagen para ampliar su tamaño*****

Boceto"Aprés que hagueren sopat, les dames dansaren ab los galants cavallers, e com veren que Tirant no hi era lleixaren-se de dansar, e l'Emperador se retragué en la sua cambra, e les donzelles se n'anaren e deixaren a la Princesa dins en lo seu retret, en aquell on Tirant estava, sola ab aquelles qui la tenien de servir. Plaerdemavida, en excusa de traure un drap de lli prim per al bany, obrí la caixa e deixàla un poc oberta e posà roba dessús perquè neguna de les altres no ho vessen. La Princesa es començà a despullar, e Plaerdemavida li parà lo siti que venia en dret que Tirant la podia molt ben veure. E com ella fon tota nua, Plaerdemavida pres una candela encesa per fer plaer a Tirant: mirava-li tota la sua persona e tot quant havia filat e deia-li:
-A la fe, senyora, si Tirant fos ací, si us tocava ab les sues mans així com jo faç, jo pens que ell ho estimaria més que si el faïen senyor del realme de França." 

Tirant lo blanch (1490), Joanot Martorell (1413-1468).